De Stelling van Ceva

Giovanni Ceva - Italiaanse wiskundige: 1648 - 1734
Door 1 punt...
Als de drie hoektransversalen van een driehoek door 1 punt gaan, dan geldt: AF/FB x BD/DC x CE/EA = 1. We kunnen hiermee bewijzen dat o.a. de 3 hoogtelijnen en de 3 zwaartelijnen en de 3 bissectrices door 1 punt gaan.
Bron en copyright: Youtube - 2024, meetkunde.nl claimt geen rechten op deze video. Deze video is eigendom van Lisan Boonstra.

 meetkunde.nl © 2019 - 2024 phptijd: 0.005 sec, MySQL queries in 0 secs